неделя, 21 юни 2015 г.

LZ-00021 TSAREVETS


                                Работна позиция  от осм.табия м.Гарга баир

                                   Царевец + кв.Света гора и ВТУ

                                   Царевец - югоизточна част

                                  Царевец - поглед от юг


                                  всяко нещо на сянка

LZ-00020 TRAPEZITSA

                                 Работна позиция  от осм. табия  м.Гарга баир

                               Поглед към хълма Трапезица

                              Поглед към В.Търнововторник, 9 юни 2015 г.

LZ-00176 NICOPOLIS ad ISTRUM 2

                             
 
                        При второто посещение  не си носех фотокамерата - sorry.
                                  

 Активация  на  06.06.2015 -  LZ2A/p  - за 45 минути 57 QSO   SSB - 100 watts, ANT inv.vee

LZ-00176 NICOPOLIS ad ISTRUM

                                  QRV  50 минути   41 QSO   tx 30 watts     на акумулатор                                   
                                                  Работната позиция -  LZ2A/m
                                                Входната порта
                                                Главната улица

                                              Канализацията